שירותים לחברות ציבוריות

ליווי וייעוץ משפטי לחברות ציבוריות במגוון שירותי מזכירות חברה, לרבות דוחות, דיווחים, פרוטוקולים, מעקבים וכיוצ״ב, הן באופן שוטף והן כסיוע וגיבוי בתקופות של צורך או עומס, בהתאמה לצרכיה ולאופייה של כל חברה, מתוך מטרה לסייע ולגבות חברות, יועצים משפטיים פנימיים ו/או מחלקות משפטיות פנימיות;

ליווי משפטי של מחלקות משפטיות במגוון נושאים תאגידיים ומסחריים;

ליווי ויעוץ משפטי לדירקטורים, לדירקטוריונים ולוועדות דירקטוריון, לרבות בקשר לעסקאות בעלי שליטה או לקבלת החלטות בהתייחס להליכים משפטיים (ועדות תביעות);

ממשל תאגידי; גיבוש והכנת נהלים ותכניות אכיפה ועריכת הדרכות.

שירותים ליחידים ולחברות פרטיות

הקמת ורישום חברות ברשם החברות בישראל; גיבוש הסכמי

מייסדים והסכמי בעלי מניות;

עסקאות רכישת או מכר החזקות בחברות, וביצוע מגוון סוגים של עסקאות השקעה (הון/חוב) בחברות;

מתן שירותים תאגידיים ומסחריים שונים, תוך טיפול שוטף או נקודתי, בהתאם לצרכי החברה;

עריכת מגוון הסכמים וליווי עסקאות מסחריות שונות ליחידים ולחברות, לרבות עסקאות רכש, הסכמים מסחריים, הסכמי שכירות, שירותי ניהול וכיוצ"ב.